Vragen | Ik ben arts

Vragen

Vaak voorkomende vragen voor Artsen

Nee, je hebt tot eind van het jaar de tijd.

Vroeger was het zo dat de arts die voor de eerste keer tot het akkoord toetrad bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer (uitgezonderd het nummer dat op 000 eindigde) de sociale voordelen ontving en dit proportioneel in verhouding tot de periode van toetreding tot het akkoord. Nu ontvang je de sociale voordelen voor het hele jaar indien je stageplan goedgekeurd werd!

Het gaat hier van € 4870,71 voor het jaar 2018. Het is toch de moeite. Doe het dus zeker voor eind 2018 om dit bedrag te ontvangen.

De RIZIV-bijdrage dient vervolgens jaarlijks aangevraagd te worden. Curalia brengt je hier tijdig van op de hoogte en zorgt ervoor dat alles op gepast moment naar het RIZIV wordt gestuurd.