Formulier Jonge Arts 2022 | Ik ben arts

Formulier Jonge Arts 2022

Gepersonaliseerd advies

Een diploma betekent vaak een nieuw leven met eigen verantwoordelijkheden (eigen auto, appartement,…). Curalia helpt u op weg (met gratis verzekeringen voor pas afgestudeerden!)


Sociale Voordelen

Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage uit aan geconventioneerde artsen (2021: €5.088,58 indien volledig geconventioneerd en €2.400,40 indien gedeeltelijk geconventioneerd). Deze bijdrage dient om je pensioen op te bouwen en wordt gestort op een RIZIV-contract.


Mutualiteit

Je dient je persoonlijk aan te sluiten bij een mutualiteit om te genieten van een dekking in het kader van de sociale zekerheid.


Beroepsaansprakelijkheid arts (BA)

Deze verzekering dekt u voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van uw beroep.

 Ik wens een BA arts en een Rechtsbijstand te onderschrijven die aanvang neemt vanaf   en ik ontvang deze het eerste jaar helemaal gratis!

GDPR

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be


PERSOONLIJKE GEGEVENS

M
VACTIVITEIT:

 HAIO
 ASO

Duur: 
Instelling:

Vertrek naar het buitenland:

voor beroep
bijkomende studies
andere: 
Duur: